Ogled filma Ujete v medmrežju na TV SLO v torek

Spoštovani starši.

Obveščamo vas, da bo v torek, 25.05.2021, TV SLO 1 s pričetkom ob 20. uri predvajala dokumentarni film z nazivom Ujete v medmrežju. To je dokumentarni film češke produkcije, ki zelo ilustrativno govori o nevarnosti za otroke najstniške starosti (in mlajše), ki preži poosebljena v spolnih predatorjih, ki nadlegujejo otroke na spletu. Po filmu je predviden tudi pogovor s strokovnjaki in predstavniki državnih organov in služb, ki so pristojni za preventivo na tem področju.

Omenjena problematika je zelo aktualna, s sodelovanjem in preventivo lahko za naše otroke naredimo največ, zato vse starše osnovnošolskih otrok vabimo k ogledu dokumentarnega filma.

 

 

Roditeljski sestanki in govorilne ure

Roditeljski sestanki in govorilne ure za starše učencev od 1. do 4. razreda bodo v sredo, 12. maja, ob 17. uri za 1. in 2. razred in ob 18. uri za 3. in 4. razred. Za govorilno uro se starši predhodno uskladijo z razrednikom preko elektronske pošte. Govorilne ure in roditeljski sestanki bodo potekali na daljavo.

V  četrtek, 13. maja 2021, bodo roditeljski sestanki in govorilne ure za starše učencev od 5. do 9. razreda. Govorilne ure in roditeljski sestanki bodo potekali na daljavo. Ob 17. uri bodo roditeljski sestanki za starše učencev od 5. do 7. razreda, ob 18. uri pa za starše učencev 8. in 9. razreda. V času roditeljskih sestankov bodo potekale tudi govorilne ure. Starši se za govorilno uro uskladijo s posameznim učiteljem preko elektronske pošte.

Starši se lahko z učitelji dogovorijo tudi za dopoldanske govorilne uro v šoli.

 

Pouk od 12. 4. 2021 dalje

V ponedeljek, 12. 4. 2021, se bo v šoli nadaljeval pouk za učence od 1. do 9. razreda. Pouk, prevozi, jutranje varstvo, podaljšano bivanje, popoldansko varstvo in prehrana bodo organizirani enako, kot v tednu pred zaprtjem. Enako velja za pravila, priporočila in omejitve, ki so veljala v tednu pred zaprtjem šole.

Pouk na daljavo

Od četrtka, 1. aprila 2021, do petka, 9. aprila 2021, se bo izvajal pouk na daljavo. Učenci od 6. do 9. razreda bodo s poukom pričenjali ob 8.20. Pouk bo potekal po urniku, ki je objavljen na spletni strani šole v meniju za učence – urniki.  http://osfrslj.splet.arnes.si/publikacija-urniki/   Delitev  učencev v skupine pri športu, tehniki in gospodinjstvu ne bo.  Dopolnilni in dodatni pouk se praviloma ne bo izvajal ali pa se bo izvajal po dogovoru z učiteljem. Vsi predmeti se pričnejo po urniku preko videokonference (Zoom), razen pri predmetih ŠSP, OGL, OGK in IŠP. Za vse predmete bodo povezave na videokonference in navodila za pouk v e-učilnicah. Razredničarke učencev od 1. do 5. razreda so o načinu in poteku pouka obvestile starše po elektronski pošti. Še zmeraj sprejemamo naročila za prevzem toplega obroka.

Topli obrok v času pouka na daljavo

V času izvajanja pouka na daljavo omogočamo prevzem toplega obroka. Za učence, ki imajo subvencionirano kosilo, je obok brezplačen. Cena obroka za ostale učence pa je zaradi prevzemne embalaže višja za 0,18 EUR od veljavne cene. Prevzem obroka bo mogoč vsak delovni dan med 12.30 in 13.30. Prijave sprejemamo do srede, 31. 3. 2021, do 10. ure v tajništvo šole na elektronski naslov tajnistvo@osfrslj.si .  Obvezen podatek za prijavo je ime in priimek učenca in razred, ki ga učenec obiskuje.

 

Nujno varstvo od 1. do 9. aprila – prijavnica

Na povezavi Prijavnica za nujno varstvo april 2021 je objavljena prijavnica in pojasnilo v zvezi z možnostjo prijave otroka za nujno varstvo in pouka na daljavo učencev od 1. do 3. razreda. Obvezna priloga prijave je Potrdilo delodajalca nujno varstvo april 2021 . Povezava do Zakona o kritični infrastrukturi http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7106 , ki v 4. in 5. opredeljuje sektorje kritične infrastrukture in kriterije za ugotavljanje kritične infrastrukture.

 

7. a in 7. b razred – NUJNO

Učenci 7. a in 7. b razreda bodo imeli od ponedeljka, 29. 3. 2021,  pouk na daljavo. Pouk bo potekal po običajnem urniku preko ZOOM povezave. Povezavo bodo učenci prejeli po elektronski pošti. Učencem smo odjavili prehrano. Če bi starši želeli prevzeti kosilo, lahko to sporočijo v ponedeljek do 10. ure v tajništvo šole.
Več pojasnil bomo posredovali v ponedeljek, 29. 3. 2021.

ZAPRI