Izbirni predmeti

1. Obvezni izbirni predmeti (7. do 9. razred) za šolsko leto 2020/2021

 7. razred

 1. Nemščina 1
 2. Likovno snovanje 1
 3. Izbrani šport – odbojka
 4. Obdelava gradiv – les
 5. Sodobna priprava hrane
 6. Računalništvo – urejanje besedil
 7. Risanje v geometriji in tehniki  (7.- 9.r)

8. razred

 1. Nemščina 2
 2. Francoščina 2
 3. Likovno snovanje 2
 4. Šport za sprostitev
 5. Poskusi v kemiji
 6. Obdelava gradiv – kovine (8. in 9.r)
 7. Turistična vzgoja (8. in 9.r)
 8. Risanje v geometriji in tehniki (7.- 9.r)

9. razred

 1. Francoščina 3
 2. Likovno snovanje 3
 3. Šport za zdravje
 4. Računalniška omrežja
 5. Obdelava gradiv – kovine (8. in 9.r)
 6. Turistična vzgoja (8. in 9.r)
 7. Risanje v geometriji in tehniki (7.- 9.r)

2. Neobvezni izbirni predmeti 

1. razred : Prvi tuji jezik angleščina 

4. razred : šport , tehnika, drugi tuji jezik nemščina

5. razred : šport , računalništvo, drugi tuji jezik nemščina

6. razred : drugi tuji jezik nemščinaračunalništvo


Predstavitve za nekatere obvezne izbirne predmete

 


Učni načrti za neobvezne izbirne predmete

Tuji jezik v 1. razredu

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/program_razsirjeni/TJ_prvi_razred_izbirni_neobvezni.pdf

 

Drugi tuj jezik:

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/program_razsirjeni/Drugi_TJ_izbirni_neobvezni.pdf

Računalništvo:

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/program_razsirjeni/Racunalnistvo_izbirni_neobvezni.pdf

Šport:

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/program_razsirjeni/Sport_izbirni_neobvezni.pdf

 

 

 

(Skupno 561 obiskov, današnjih obiskov 1)
ZAPRI