Izbirni predmeti

Obvezni izbirni predmeti za šolsko leto 2022/2023

Prijavnice za učence, ki bodo v šolskem letu 2022/23 obiskovali:

7.razred

8.razred

9.razred


2. Neobvezni izbirni predmeti (2021/22)

1. razred : Prvi tuji jezik angleščina 

4. razred : šport , drugi tuji jezik nemščina

5. razred : šport , računalništvo, drugi tuji jezik nemščina

6. razred : drugi tuji jezik nemščinaračunalništvo


Predstavitve za nekatere obvezne izbirne predmete

 


Učni načrti za neobvezne izbirne predmete

Tuji jezik v 1. razredu

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/program_razsirjeni/TJ_prvi_razred_izbirni_neobvezni.pdf

 

Drugi tuj jezik:

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/program_razsirjeni/Drugi_TJ_izbirni_neobvezni.pdf

Računalništvo:

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/program_razsirjeni/Racunalnistvo_izbirni_neobvezni.pdf

Šport:

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/program_razsirjeni/Sport_izbirni_neobvezni.pdf

 

 

 

(Skupno 920 obiskov, današnjih obiskov 1)
ZAPRI