Govorilne ure in roditeljski sestanki

MESEČNE GOVORILNE URE  

Govorilne ure bodo vsak drugi četrtek v mesecu.
Za starše učencev razredne stopnje (1. – 5. razred) bodo govorilne ure ob 17.00, za starše učencev predmetne stopnje (6. – 9. razred) pa ob 18. uri. 
TEDENSKE GOVORILNE URE 
 

Starši se lahko poslužujejo govorilnih ur tudi v dopoldanskem času. 

Opomba: v času izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja okužbe s COVID-19 bodo govorilne ure izvedene na daljavo.

 

ŠOLSKO LETO 2020/2021

Učitelj:

(1. – 5. razred)

         Razrednik:
Uči: Govorilne ure:

Maja Vidmar

 1. a RP – 1. a,  JUV SRE, 11.55 -12.40

Tanja Rozman

 1. b RP – 1. b TOR, 11.55 -12.40

Danijela Dubravac

 vzgojiteljica, učiteljica OPB 1. b,  PB-4.a, 5.ab SRE, 11.55 -12.40

Andreja Absec

 vzgojiteljica, učiteljica OPB 1. a,   JUV, PB-5.ab SRE, 11.55 -12.40

Agata Kržišnik

2. a RP – 2. a PET, 10.15-11.00

Mojca Urh

2. b RP – 2. b TOR, 9.10 – 9.55

Mojca Kastelic

3. a
RP – 3. a PET, 9.05 – 9.50

Helena Sirotka

3. b
RP – 3. b,  JUV
TOR, 10.15 – 11.00

Tina Jama Kovač

4. a
RP – 4. a, JUV
SRE, 11.05 – 11.50

Bina Cortese

4. b
RP – 4. b,    GEO – 6. r
TOR, 10.15 – 11.00

Ema Borovničar

5. a RP – 5. a, ZGO – 6. A,  NRA – 5.,6..r, NTE-4.r
SRE, 9.10 – 9.55

Mojca Likar

5. b RP – 5. b,  GOS – 5.a TOR, 11.05 – 11.50
Ajda Oven Brecelj TJA – 2.-5.r,   N1A – 1.r,  PB-5.r PET, 11.55 – 12.40

Helena Predalič

 OPB
OPB – 1. b, NŠP – 4.,5.r, ŠPO-4.B
TOR, 11.05 – 11.50

Jasmina Zakrajšek

 OPB OPB – 1. a, ŠPO-4.a
PON, 11.05 – 11.50

Peter Benedetič

 OPB OPB – 3.a,b PON, 11.55 – 12.40

Tanja Čarman

OPB OPB – 4.a SRE, 11.55 – 12.40

Tanja Hrkač

 OPB OPB – 2.b
ČET, 11.55 – 12.40

Urša Makovec

OPB OPB 4.b, ŠPO – 5.b, 3.a TOR, 11.55 – 12.40

Učitelj:

(4. – 9. razred)

RAZREDNIK UČI Govorilne ure

Pavel Virant

/ MAT – 6. b, 8. a, 9. a SRE, 11.05 – 11.50

Tjaša Gašperlin

/ NAR – 7.a,b, GOS – 6.r,  BIO – 8.,9.r,  SPH TOR, 10.15 – 11.00

Simon Kurinčič

9. a TIT – 6.r, 7.r, 8.r,  ROM, UBE, OGL, OGK, RGT
SRE, 11.55 – 12.40

Marija Košir

9. b MAT – 6.a, 7.a, 7.b, 8.b, 9.b PET, 10.15 – 11.00

Tadej Grabnar

6. b
ZGO-6.b,  GEO/ZGO – 7.r, 8.r, 9.r, izb.p.-TVZ  TOR, 10.15 – 11.00

Nataša Pivk

SLJ – 6.a, 7.a,  8.ab-I, 8.ab-II, 9.ab-II ČET, 9.10 – 9.55

Petra Košir

8. b NAR – 6.a,b, FIZ/KEM – 8.r, 9.r, izb.p.-POK SRE,10.15 – 11.00

Sonja Žagar

7. a TJA – 6.a, 6.b, 7.a, 8.b-II, 9.ab-I, 9.ab-III ČET, 10.15 – 11.00

Marta Grošelj

8. a TJA – 7.b, 8.a,b-I, 8.a -III, 9.ab-II, izbirni p. – NI1, NI2,  N2N – 4.- 6.r SRE, 11.05 – 11.50

Ana Filip

7. b SLJ – 6.b, 7.b, 8.a-III, 9.ab-I, 9.ab-III ČET, 10.15 – 11.00

Aleksandra Kociper V.

/ DKE – 7.r, 8.r SRE, 10.15 – 11.00

Mojca Urbas

/  FI2 – 8.r, FI3 – 9.r
ČET, 9.10 – 9.55

Damjana Stopar Štrovs

 / LUM – 6.r, 7.r, 8.r, 9.r, LS1, LS2, LS3, PB-5.r
TOR, 11.55 – 12.40

Robert Teršek

 / ŠPO-f : 6.r, 7.r, 8.r, 9.r, IŠP, ŠZZ, ŠSP, JUV, PB-5.r TOR, 11.05 – 11.50

Taja Bučar

6. a ŠPO-d : 6.r, 7.r, 8.r, 9.r, IŠP, ŠSP,  ŠZZ, ŠPO-5.a
PET, 10.15 – 11.00

Tanja Zgonc

/ GUM – 5.r, 6.r, 7.r, 8.r, 9.r, MPZ, OPZ
ČET, 13.40 – 14.10

Nina Štefanec

 / OPB – 2a,  DSP
SRE, 11.55 – 12.40

Vesna Kotar

 / DSP TOR, 11.05 – 11.50

Katarina Bučar

 /  DSP TOR, 10.15 – 11.00

Vesna Štruc Hlebec

/ DSP ČET, 12.45 – 13.30

Martina Gabrijel

/ DSP SRE, 9.05 – 9.50
Tanja Čarman DSP PON, 10.15 – 11.00

 


 RODITELJSKI SESTANKI

Navodila sledijo.

 

 

 

 

 

(Skupno 2.448 obiskov, današnjih obiskov 1)
ZAPRI