Sprememba sklepa o merilih v primeru omejitve vpisa v SŠ

Spoštovani devetošolci, devetošolke, spoštovani starši!

Ker je bila zaradi situacije v državi in razglasitve pandemije sprejeta odločitev, da se nacionalno preverjanje znanja na osnovnih šolah za učence 9. razredov v tem šolskem letu 2019/2020 ne bo izvedlo, je bilo treba navedeni sklep o merilih iz leta 2008 v tem delu popraviti oziroma spremeniti.

Sprememba sklepa o merilih v primeru omejitve vpisa se tako nanaša na popravek prvega in drugega odstavka 4. točke sklepa iz leta 2008, in sicer tako, da v primeru, če se na spodnji meji razvrsti več kandidatov z istim številom točk iz ocen vseh obveznih predmetov zadnje triade osnovne šole, se izbira med njimi namesto uporabe točk, doseženih na nacionalnem preverjanju znanja, opravi na podlagi uporabe seštevka točk, pridobljenih iz zaključnih ocen iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole pri predmetih slovenščina (italijanščina oziroma madžarščina kot materni jezik), matematika in prvi tuj jezik. Z učnim uspehom pri teh predmetih lahko kandidat dobi največ 45 točk.

Opisana rešitev je zgolj začasna in velja samo za vpisni postopek kandidatov, ki se vpisujejo v srednje šole v šolsko leto 2020/2021.   

Lep dan,
Olga Oven, šolska svetovalna delavka

Sprememba pri postopkih usmerjanja otrok

V času, ko izvajamo delo, izobraževanje na daljavo, je sprememba tudi glede postopkov usmerjanja otrok.  

Sporočilo Zavoda RS za šolstvo

Obveščamo vas, da je bil sprejet Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ, v nadaljevanju interventni zakon) – Ur. l. RS, št. 36/2020), ki velja od 29. 3. 2020 dalje.

Določbe navedenega zakona veljajo med drugim tudi za nosilce javnega pooblastila, ki ga ima Zavod RS za šolstvo na področju vodenja postopka usmerjanja otrok s posebnimi potrebami.

V skladu z določbami interventnega zakona vas obveščamo, da od 29. 3. 2020 dalje:

  • ne sprejemamo zahtev za začetek postopka usmerjanja in zahtev za spremembo usmeritve oddane na pošto ali poslane na spletni naslov: usmerjanje@zrss.si
  • ne poteka osebno vročanje odločb o usmeritvi in
  • ne tečejo roki v posamičnih upravnih zadevah.

S potekom postopka usmerjanja bomo nadaljevali po preklicu ukrepov sprejetih iz tega zakona, ki veljajo do prenehanja razlogov, kar bo ugotovila Vlada RS s sklepom, ki bo objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, vendar najdlje do 1. julija 2020.

Celotna novica: https://www.zrss.si/objava/zacasni-ukrepi-na-podrocju-vodenja-postopkov-uopp

 

 

 

 

Pomembno je počutje doma

Drage učenke in učenci, spoštovani starši!

Teče že tretji teden pouka na daljavo. Naše življenje in neposredni socialni stiki se odvijajo v krogu družine. S sorodniki,  prijatelji, sošolci in drugimi smo v stiku le preko telefonov in socialnih omrežij. Včasih imamo občutek, da se nam je življenje postavilo na glavo. Naša šola je nenavadno tiha. Ob vstopu skozi »najtežji predmet na šoli« (po izjavi pisatelja Slavka Pregla) se ne sliši igranja klavirja, učiteljevih razlag, utihnil je otroški živ – žav,  le šolski zvonec se ne meni za spremembe.

Kar naenkrat smo bili vsi postavljeni pred nove izzive. Dnevni ritem se nam je popolnoma spremenil. Da bi uspešno omejili širjenje korona virusa COVID19, večina upošteva navodilo »ostanidoma«. Pri tem nas spodbujajo govorci na radiu in TV, strokovnjaki in umetniki.

Ob poslušanju vsakodnevnih novic se nam porajajo vprašanja, dileme, mogoče celo stiske in strahovi, zato je pomembno, da jih preženemo z dobrimi in verodostojnimi informacijami,  znanjem ter primerno razlago.

Pri spopadanju s strahom pred neznanim so nam lahko v veliko pomoč za to usposobljeni strokovnjaki s svojimi nasveti.

Poskrbite, da bo življenje doma prijetno. Vzpostavite dnevno rutino, ki vam bo omogočila čim bolj sproščeno preživljanje časa. Učenci si naj naredijo urnik dopoldanskega in popoldanskega dela, kajti red, rutina in predvidljivost so pomembni elementi občutka varnosti. Pomembni sta tudi sprostitev in zabava (nekaj predlogov tukaj) in telesna dejavnost. Naši učitelji vam vsak dan posredujejo bogato izbiro idej za kvalitetno in ustvarjalno preživljanje časa ter opravljanje šolskega in domačega dela. Po odzivih sodeč večino učencev naloge opravlja redno, resno in odgovorno.

V času »ostanidoma« je skrb za dobro počutje in medsebojno razumevanje velikega pomena. Vsak naj po svojih močeh prispeva, da bo razpoloženje doma sproščeno in zabavno. Če vam bo težko, psihologinja Mateja Štirn svetuje: »Vedno pomaga, da se spomnimo, kaj je tisto, kar je kljub danim razmeram dobro, za kar smo hvaležni, ali so to odnosi, to, da smo doma na varnem, to, da smo danes naredili za koga kaj dobrega.«

Otroci naj si pomagajo med seboj. Dogovorite se, katera domača opravila so njihova dolžnost. Dela naj opravijo vestno in odgovorno. Zaupajte jim, zmorejo več, kot si odrasli mislimo. Dobro opravljenemu delu vedno sledi zadovoljstvo in občutek sreče.


Tone Pavček: Sreča

Sreča ni v glavi in ne v daljavi,

ne pod palcem zaklad.

Sreča je, ko se delo dobro opravi

in ko imaš koga rad.


Če boste naleteli na težave ali boste potrebovali pomoč, se lahko obrnete tudi na šolsko svetovalno službo na naslov olga.oven@osfrslj.si .

Ostanite zdravi, skrbite zase in za druge okoli vas. In ne pozabite, smeh je pol zdravja!

Olga Oven, šolska svetovalna delavka

 

 

Kako pomagati otroku pri učenju

Drage učenke in učenci, spoštovani starši!

V času, ko se je šolski živ – žav preselil v vaše domove, sta zelo pomembni organizacija in rutina delovnega dne. Pri tem vam lahko pomaga nekaj uporabnih nasvetov in napotkov, kako lahko pomagate otroku pri učenju, kako izboljšate svoje učenje, kako se najbolje učite, najdete tudi predlogo za oblikovanje urnika dnevnih dejavnosti in še marsikaj.
Obiščite spletno stran https://www.scoms-lj.si/si/aktualno.html .  Nasvete so pripravili strokovnjaki v Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše.

Odlomek iz stripa Nasveti za otroke in najstnike:

»Korona čas bo enkrat minil……in takrat bo pomembno, da se bomo vrnili v vsakdanje življenje. Zato v tem času ohranjajmo stike z drugimi, bodimo do njih prijazni, ne širimo sovražnega govora ter si pomagajmo s humorjem preživeti to posebno obdobje. Pogledamo lahko na to tudi kot izziv na čas, da spoznamo sebe na drugačen način, kot smo se poznali prej. Dobili bomo dragocene življenjske izkušnje, ki nas bodo bogatile še naprej in postali bomo večji super heroji, ko bomo skupaj premagali korono.« 

(Avtorja: Daša Vervega, spec. klin. psih. in Jernej Aureoni, najstnik)

Za učenke in učence:

Isa institut – NEKAJ IDEJ,  KI VAM LAHKO POMAGAJO PRI UČENJU NA DALJAVO: povezava tukaj

Risanka: TELESNI STRAŽARJI (odziv telesa na okužbo)

Tibetanske vaje za otroke: povezava tukaj

Razgibajmo Ljubljano – Človek, razgibaj se! (družabna igra): povezava tukaj

 

Želim vam prijeten dan,
Olga Oven, šolska svetovalna delavka

 

 

 

Vpis v srednje šole

Spoštovane devetošolke, devetošolci, spoštovani starši!

Zaradi izrednih razmer, ki trenutno vladajo v naši ožji in širši okolici, smo z Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport prejeli naslednje obvestilo:

Obvestilo!

Vse kandidate, ki se prijavljajo za vpis v srednje šole za prihodnje šolsko leto 2020/2021 obveščamo, da bodo srednje šole, ki še niso izvedle preizkusov nadarjenosti, ki so pogoj za vpis v nekatere srednješolske izobraževalne programe, v katere se želijo prijaviti devetošolci, ali razgovorov z devetošolci, ki se prijavljajo za vpis v športne oddelke Gimnazije, te aktivnosti izvedle po izteku ukrepa začasnega prenehanja vzgojno – izobraževalne dejavnosti. Prav tako bo prvotno postavljen rok za prijavo za vpis v srednje šole za prihodnje šolsko leto (to je 2. 4. 2020) prestavljen.

Takoj, ko bomo izvedeli nov datum vpisa, vas bomo obvestili. V zvezi z vpisom v SŠ si lahko preberete na spletni strani www.mojaizbira.si in https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/

Ostanite zdravi, pazite nase, bodite solidarni, sočutni in prijazni do ljudi, ki vas obkrožajo.

Olga Oven, šolska svetovalna delavka 

ZAPRI