Skoči na glavno vsebino
Select Page

Otroci s posebnimi potrebami in dodatna strokovna pomoč (DSP)


Dodatna strokovna pomoč je pomoč za učence, ki so z odločbo o usmeritvi usmerjeni v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo.

To so:

 • učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja,
 • učenci z govorno jezikovno motnjo,
 • dolgotrajno bolni,
 • učenci z ADD (motnja pozornosti) in  ADHD (motnja pozornosti in hiperaktivnost),
 • gibalno ovirani,
 • slepi in slabovidni,
 • gluhi in naglušni,
 • otroci z avtizmom,
 • otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami.

Dodatna strokovna pomoč (DSP)

 • se izvaja v času pouka. V dogovoru s starši in učencem, se izvaja tudi v času izven pouka.
 • se glede na vrsto in stopnjo primanjkljajev, ovir oz. motenj izvaja v oddelku ali izven oddelka.
 • se lahko izvaja individualno ali v skupini.

Število ur (od ene ure do pet ur) DSP je določeno z odločbo o usmeritvi od katerih je ena ura opredeljena kot svetovalna storitev. V odločbi je opredeljen tudi naziv izvajalca DSP.

V odločbi o usmeritvi je opredeljen:

 • program vzgoje in izobraževanja,
 • vrtec, šola ali zavod,
 • datum vključitve,
 • dodatna strokovna pomoč,
 • prilagoditve opreme, prostora in izvajanja programa,
 • dodelitev spremljevalca idr.

Svetovalna storitev je namenjena zagotavljanju pogojev za bolj uspešno in kakovostno delovanje podpornega okolja v celostni skrbi za učenca in premagovanju njegovih primanjkljajev. Svetovalna storitev je namenjena družini učenca in strokovnim delavcem, ki z njim delajo. Izvajajo jo strokovni delavci šole, ki jih določi strokovna skupina na podlagi ciljev zasledovanih v individualiziranemu programu učenca.

Individualiziran program (IP) je z zakonom predpisan dokument, ki ga oblikuje strokovna skupina za vsakega otroka, učenca s posebnimi potrebami.

Strokovno skupino za izdelavo IP sestavljajo strokovni delavci, ki bodo sodelovali pri izvajanju vzgojno izobraževalnega programa za otroka s posebnimi potrebami (OPP).

Z IP se določi:

 • organizacija in izvedba vseh oblik DSP,
 • cilje in oblike dela na posameznih vzgojno-izobraževalnih področjih,
 • strategije vključevanja OPP v skupino,
 • potrebne prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju znanja,
 • potrebne prilagoditve pri doseganju standardov in napredovanju,
 • uporaba prilagojene in pomožne izobraževalne tehnologije,
 • po potrebi izvajanje fizične pomoči,
 • izvajanje tolmačenja v slovenskem jeziku,
 • potrebne prilagoditve pri organizaciji pouka,
 • časovna razporeditev pouka,
 • veščine za čim večjo samostojnost v življenju.

 

Dodatno strokovno pomoč na OŠ Franca Rozmana Staneta izvajajo:

Izvajalka Kontakt Govorilne ure
Lea Vodička, univ. dipl. pedagog s spec. ped. (SRP) dokvalifikacijo lea.vodicka@osfrslj.si Torek: 

11.55 – 12.40

Tanja Čarman, univ. dipl. socialni pedagog tanja.carman@osfrslj.si Petek :

11.55 – 11.40

Tjaša Tavčar, mag. prof. specialne in rehabilitacijske pedagogike tjasa.tavcar@centerjanezalevca.si Četrtek:

11.05 – 11.50

Jasna Kovačič Pirc, surdopedagoginja jasna.kovacic@zgnl.si po dogovoru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

(Skupno 284 obiskov, današnjih obiskov 1)
ZAPRI
Avtorske pravice
Razen tam, kjer je drugače opredeljeno,vsebinana tej stranije licencirano pod Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International licenco.