Pričetek pouka v šolskem letu 2020/2021

Pričetek pouka bo v torek, 1. septembra 2020. Učenci od 2. do 5. razreda bodo prvi šolski dan pričeli s poukom ob 8.20, učenci od 6. do 9. razreda pa izjemoma ob 8.40. V šolo naj pridejo le zdravi učenci. Učenci naj imajo s seboj pripomočke za pouk po urniku, ki bo posredovan staršem in učencem po elektronski pošti. Jutranje varstvo, podaljšano bivanje in popoldansko varstvo bodo potekali po enakem razporedu kot v preteklem šolskem letu. Prevozi bodo potekali po enakem razporedu kot ob pričetku šolskega leta 2019/2020 (brez dodatne jutranje vožnje avtobusa, ki je bila uvedena junija 2020). Učenci, ki se bodo vozili s šolskim prevozom, bodo morali uporabljati zaščitno masko. Za prijavljene učence bomo pripravili zajtrk, malico, kosilo in popoldansko malico. Učenci od 1. do 3. razreda bodo delovne zvezke prejeli prvi šolski dan v šoli. Razdeljevanje učbenikov bo potekalo po posebnem razporedu, ki bo objavljen v samostojnem obvestilu. Informacije, ki se navezujejo na izvajanje pouka in drugih dejavnosti šole v razmerah, povezanih s covid-19, bomo učencem posredovali v šoli, staršem pa po elektronski pošti.

Prevzem spričeval

Učencem, ki jim ni bilo možno razdeliti spričeval ob zaključku pouka, jih bomo na šoli osebno vročili njim oziroma njihovim staršem v času od zaključka pouka do 30. junija in od 16. do 20. avgusta 2020. Spričevala je možno prevzeti vsak delovni dan med 8. in 14. uro.

Zadnji dan pouka v šolskem letu 2019/2020

Učenci bodo imeli v sredo, 24. junija 2020, zadnji dan pouka v šolskem letu 2020. Učenci od 6. do 8. razreda bodo končali s podelitvijo spričeval ob 11. uri. Po podelitvi bodo imeli kosilo. Učenci od 1. do 5. razreda bodo s podelitvijo spričeval in kosilom končali do 12.45. Jutranje varstvo, prevozi in podaljšano bivanje bo potekalo po običajnem razporedu.

ZAPRI