Zahvala Četrtni skupnosti Šentvid

Predstavniki Sveta Četrtne skupnosti Šentvid so nas razveseli z žogami v vrednosti 600 EUR, ki jih bodo naši učenci s pridom uporabljali na novem šolskem igrišču. Upamo in želimo si, da bo to čim prej. Do takrat pa ne pozabimo na gibanje, ki je pogoj za ohranjanje zdravja.

Ocenjevanje znanja – sklep ministrice

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport je sprejela Sklep o ukrepih za nemoteno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v osnovnih šolah v šolskem letu 2020/2021.

Sklep določa, da se spremeni šolski koledar za šolsko leto 2020/2021 in način ter število ocenjevanj pri posameznem predmetu.

Vzgojno-izobraževalno delo se bo izvedlo v enem ocenjevalnem obdobju, to je od 1. 9. 2020 do 24. 6. 2021 in za učence 9. razreda od 1. 9. do 15. 6. 2021. S sklepom je določeno, da se pri predmetih, za katere sta po predmetniku določeni največ dve uri tedensko, znanje oceni najmanj dvakrat v šolskem letu. Pri predmetih, za katere predmetnik določa tri ali več ur tedensko, se znanje učencev oceni najmanj trikrat. Pri tem velja, da vse ocene ne smejo biti pridobljene le pisno.


 

Vračanje učencev od 1. do 3. razreda v šolo

V primeru izboljšanja epidemiološke situacije v državi obstaja možnost, da bi se v ponedeljek, 7. decembra 2020, učenci od 1. do 3. razreda vrnili v šolske klopi. Ko bo dokončna odločitev o vračanju učencev v šolo sprejeta, bomo starše o tem obvestili.

Predvidevamo, da bo odločitev znana v četrtek, 3. decembra 2020. Ko se bodo učenci vrnili v šolo, bomo na šoli izvajali dejavnosti jutranjega varstva, prevozov, pouka, prehrane, podaljšanega bivanja in popoldanskega varstva podobno kot pred prekinitvijo pouka v šoli.
Zaradi zahteve po nezdruževanju učencev iz različnih oddelkov, bomo prilagodili izvajanje popoldanskega varstva, o čemer bomo starše obvestili s posebnim obvestilom.

Učenci od 4. do 9. razreda se naj bi še naprej izobraževali na daljavo.


 

ZAPRI