Seznam učbenikov, delovnih zvezkov in ostalih pripomočkov za šolsko leto 2022/2023

Seznam delovnih zvezkov s cenami:  Delovni zvezki za šolsko leto 2022-2023  (Cene, ki so zapisane na seznamu, so bile preverjene na trgu na dan objave seznama. Na morebitno odstopanje cen šola nima vpliva.) Seznam učbenikov:  Učbeniki 2022/2023 Učbeniški sklad: obvestilo staršem Seznami ostalih potrebščin:  potrebščine za 1. razred potrebščine za 2 .razred potrebščine za 3 … Nadaljujte z branjem Seznam učbenikov, delovnih zvezkov in ostalih pripomočkov za šolsko leto 2022/2023